Hiện không thể đặt chỗ trực tuyến cho trên 9 hành khách. Vui lòng liên hệ phòng vé tại địa phương của quý khách.

Hiện không thể đặt chỗ trực tuyến cho trên 4 hành khách. Vui lòng liên hệ phòng vé tại địa phương của quý khách.

Hạng ghế

  • Hạng Hạng Nhất
  • Hạng Thương Gia
  • Hạng Phổ thông Cao cấp
  • Hạng Phổ Thông

HẠNG ĐẶT CHỖ Hạng Phổ Thông Hành khách Người lớn (12 tuổi trở lên) 1 1 2 3 4 5 6 Chú giải công cụ về đi máy bay dành cho người lớn. Nhấn enter để mở rộng. Người lớn đi cùng trẻ em phải trên 18 tuổi. Để đặt vé cho trên 9 hành khách, vui lòng liên hệ phòng vé tại địa phương của quý khách Thiếu niên (12-15) 0 0 1 2 3 4 5 Chú giải công cụ về đi máy bay dành cho người lớn. Nhấn enter để mở rộng. Những hành khách rời khỏi Vương quốc Anh có độ tuổi từ 12 đến 15 tuổi được miễn Thuế Hành khách Hàng không Vương quốc Anh (Air Passenger Duty, APD). Trẻ em (2-11 tuổi) 0 0 1 2 3 4 5 Chú giải công cụ về đi máy bay với trẻ em. Nhấn enter để mở rộng. Trẻ em phải được đi kèm cùng người lớn (ít nhất 18 tuổi). Để biết thêm thông tin về đặt chỗ với trẻ em, vui lòng liên hệ với văn phòng đặt vé tại địa phương của bạn hoặc xem hướng dẫn của chúng tôi về việc du lịch có trẻ em đi cùng.Nếu quý khách đặt chỗ cho trẻ đi một mình, trước tiên vui lòng xem quy định hạn chế về độ tuổi của hãng vận chuyển khai thác trước khi đặt chỗ. Trẻ sơ sinh (dưới 2 tuổi) 0 0 1 2 Chú giải công cụ về đi máy bay với trẻ sơ sinh. Nhấn enter để mở rộng. Xin lưu ý rằng đối với các đặt chỗ trực tuyến, trẻ sơ sinh dưới hai tuổi sẽ không có chỗ riêng của mình. Để đặt chỗ ngồi dành cho trẻ sơ sinh hoặc nếu trẻ sơ sinh bước sang tuổi thứ hai trong chuyến đi của quý khách, vui lòng liên hệ với phòng vé tại địa phương.