Từ khi Thần Tài xuất hiện trong mùa 4 DTCL thì đây được xem là hệ tộc được nhiều người chú ý vì mang đến cơ chế độc đáo dành cho game thủ làm giàu và lái sang nhiều đội hình khác một cách dễ dàng. Qua đến mùa 5, Thần Tài biến thành Long Tộc và vẫn giữ cơ chế may rủi hấp dẫn cho các game thủ mê trò đỏ đen.

Đến DTCL mùa 6 này, Ngoại Binh sẽ là hệ tộc DTCL mùa 6 giúp game thủ mê trò may rủi tiếp tục có cơ hội thể hiện niềm đam mê của mình. Cơ chế của Ngoại Binh vẫn sẽ giống với Long Tộc và Thần Tài nhưng có chút đặc biệt hơn.

Bạn có thể nhìn rõ các phần thưởng mà mình nhận được dựa theo những lần tung xúc xắc trong vòng đấu. Sẽ có một hòm kho báu và bạn sẽ nhận được những gì mà xúc xắc thể hiện trong đó. Và như vậy trận đấu của các Ngoại Binh sẽ hấp dẫn hơn nhiều. Một số gợi ý dưới đây về đội hình Ngoại Binh sẽ giúp bạn làm quen nhanh hơn với hệ tộc này.

Ngoại Binh hoạt động như thế nào trong DTCL mùa 6?

ngoai binh dtcl

Khi đủ mốc 3 tướng Ngoại Binh, bạn sẽ có một chiếc rương kho báu, chiếc rương này sẽ chiếm một slot trong hàng chờ và bạn không thể bán nó đi. Sau mỗi trận đấu, bạn sẽ được tung xúc xắc và mặt của xúc xắc sẽ thể hiện món quà mà bạn nhận được. Bao gồm vàng, tướng, trang bị, trang bị tiêu hao…

ngoại binh dtcl mùa 6

Và sau một ván đấu, quà sẽ được chuyển sang cho bạn dưới dạng ngọc loot đồ giống như Thần Tài và Long Tộc. Chuỗi thua và thắng sẽ làm tăng giá trị của món đồ lên. Đặc biệt 7 Ngoại Binh sẽ cho bạn thêm một xúc xắc vàng thứ 3 làm tăng tỉ lệ ra trang bị và trang bị tiêu hao khác.

Chuỗi thua Ngoại Binh DTCL mùa 6

Không thua

 • X / X: Được ủng đội đầu ở một phần trăm
 • Cá / X: Một vàng ở mức 78 phần trăm
 • Đồng xu / X: Hai vàng ở mức 10 phần trăm
 • Túi / X: Ba vàng ở mức 10 phần trăm
 • Cá / Cá: Bốn vàng ở mức một phần trăm

Chuỗi Thua 1

 • Đồng xu / X: Ủng đội đầu ở mức 30 phần trăm
 • Túi / X: Ba vàng ở mức 10 phần trăm
 • Cá / Đồng xu: Ba vàng ở mức 5 phần trăm
 • Lính / Đồng xu: Một tướng 3 vàng ở mức 15 phần trăm
 • Lính / Cá: Hai tướng 2 vàng ở mức 10 phần trăm
 • Rương / X: Năm vàng ở mức 10 phần trăm
 • Túi / Túi: Một trang bị ở mức 10%

Chuỗi Thua 2

 • Túi / X: Ba vàng ở mức 15 phần trăm
 • Túi / Lính: Tướng 3 vàng ở mức 15 phần trăm
 • Túi / Cá: Năm vàng ở mức 15 phần trăm
 • Rương / X: Năm vàng với 15 phần trăm
 • Lính / Cá: Hai tướng 2 vàng ở mức 20 phần trăm
 • Túi / Túi: Một trang bị thành phần ở mức 20 phần trăm

Chuỗi Thua 3

 • Lính / X: Bốn vàng ở mức 30 phần trăm
 • Kiếm / Cá: Trang bị thành phần tấn công ở mức 10 phần trăm
 • Vỏ / Cá: Trang bị thành phần phòng thủ ở mức 10 phần trăm
 • Sách / Cá: Trang bị thành phần hỗ trợ ở mức 10 phần trăm
 • Kraken (Bạch Tuộc) / Cá: Neeko Help ở mức 10 phần trăm
 • Túi / Đồng xu: Sáu vàng với 10 phần trăm
 • Lính / Túi: Tổng cộng hai tướng ba giá 10 phần trăm
 • Kiếm / Kiếm: High-roll Thieves Gloves ở mức 10%

Chuỗi Thua 4

 • Lính / X: Bốn vàng ở mức 25 phần trăm
 • Tàu / Đồng xu: Một tướng bốn vàng và một tướng 3 vàng ở mức 30 phần trăm
 • Kraken / Đồng xu: Một Neeko Help cộng với hai vàng ở mức 10%
 • Rương / Cá: Tám vàng ở mức 10 phần trăm
 • Kiếm / X: Tám vàng ở mức 10 phần trăm
 • Kiếm / Kiếm: Găng Đạo Tặc ở mức 15 phần trăm

Chuỗi Thua 5

 • Rương / X: Năm vàng ở mức 10 phần trăm
 • Túi / Cá: Năm vàng ở mức 20%
 • Túi / Đồng xu: Sáu vàng ở mức 20%
 • Kraken / Rương: Xúc xắc nạp ở mức 10 phần trăm
 • Lính / Rương: Ba tướng 3 vàng ở mức 10 phần trăm
 • Rương / Cá: Tám vàng ở mức 20 phần trăm
 • Sách / Sách: Sách Ấn 100%

Chuỗi Thua 6

 • Rương / X: Năm vàng ở mức 21 phần trăm
 • Kraken / Cá: Neeko Help ở mức 10 phần trăm
 • Túi / Túi: Trang bị thành phần ở mức 10 phần trăm
 • Kiếm / Cá: Trang bị thành phần tấn công ở mức 8 phần trăm
 • Vỏ / Cá: Trang bị thành phần phòng thủ ở mức 8 phần trăm
 • Sách / Cá: Trang bị thành phần hỗ trợ ở mức 8 phần trăm
 • Kraken / Đồng Xu: Neeko Help và hai vàng ở mức 10 phần trăm
 • Rương / Cá: Tám vàng với năm phần trăm
 • Xẻng Vàng / Cá: Xẻng Vàng ở mức 10 phần trăm
 • Sách / Sách: Sách Ấn ở mức 10%
 • Lính / Lính: Hai tướng 4 vàng ở mức 5 phần trăm

Chuỗi Thua 7

 • Sách / X: Sáu vàng ở mức 10 phần trăm
 • Lính / Túi: Tổng cộng hai tướng ba vàng ở mức 20 phần trăm
 • Kraken / Lính: Xúc xắc nạp cộng với năm vàng ở mức 5 phần trăm
 • Lính / Rương: Tổng cộng ba tướng 3 vàng ở mức 30 phần trăm
 • Lính / Lính: Tổng cộng hai tướng 4 vàng ở mức 20 phần trăm
 • Kraken / X: 10 vàng ở mức 5 phần trăm
 • Quái vật / Quái vật: Điểm cao của một vật phẩm và một Neeko ở mức 10 phần trăm

Chuỗi Thua 8

 • Kiếm / X: Tám vàng ở mức 15 phần trăm
 • Lính / Kiếm: Tổng cộng hai tướng bốn vàng ở mức 5 phần trăm
 • Kiếm / Đồng xu: Trang bị thành phần tấn công với hai vàng ở mức 12 phần trăm
 • Sách / Đồng xu: Trang bị thành phần hỗ trợ với hai vàng ở mức 12 phần trăm
 • Vỏ / Đồng xu: Trang bị thành phần phòng thủ với hai vàng ở mức 12 phần trăm
 • Kraken / Túi: Neeko Help cộng năm vàng ở mức 19%
 • Quái vật / X: 10 vàng ở mức 10 phần trăm
 • Quái vật / Quái vật: Một trang bị thành phần và một Neeko Help ở mức 10 phần trăm
 • Tàu / Tàu: Hai tướng 5 vàng ở mức 5 phần trăm

Chuỗi Thua 9

 • Tàu / X: Mười vàng ở mức 10%
 • Lính / Tàu: Ba tướng ở mức 10 phần trăm
 • Kiếm / Quái vật: Trang bị thành phần tấn công với Neeko ở mức 5 phần trăm
 • Sách / Quái vật: Trang bị thành phần hỗ trợ với Neeko ở mức 5 phần trăm
 • Vỏ / Quái Vật: Trang bị thành phần phòng thủ với Neeko ở mức 5 phần trăm
 • Tàu / Rương: Một tướng bốn vàng với 10 vàng ở mức 20 phần trăm
 • Tàu / Kiếm: Một tướng năm vàng với 10 vàng ở mức 11 phần trăm
 • Sách / Sách: Sách Ấn ở mức 4 phần trăm
 • Rương / Rương: Hai trang bị thành phần ở mức 15 phần trăm
 • Xẻng Vàng / Xẻng Vàng: Một Vương Miện Chiến Thuật ở mức 15 phần trăm

Chuỗi Thua 10

 • Xẻng Vàng / Đồng Xu: 25 vàng, 10%
 • Lính / Tàu: Ba tướng 4 vàng ở mức 10 phần trăm
 • Kiếm / Quái Vật: Trang bị thành phần tấn công và Neeko Help ở mức 10 phần trăm
 • Sách / Quái vật: Trang bị thành phần hỗ trợ và Neeko Help ở mức 10 phần trăm
 • Vỏ / Quái vật: Trang bị thành phần phòng thủ và Neeko Help ở mức 10 phần trăm
 • Tàu / Tàu: Tổng cộng hai nhà vô địch năm chi phí ở mức 10 phần trăm
 • Sách / Sách: Một Sách Ấn ở mức bốn phần trăm
 • Rương / Rương: Hai trang bị thành phần ở mức 20 phần trăm
 • Xẻng Vàng / Xẻng Vàng: Vương Miện Chiến Thuật ở mức 15 phần trăm

Chuỗi Thua 11

 • Thìa / Túi: 50 vàng ở mức 10 phần trăm
 • Xẻng Vàng / Sách: Một Cờ Zeke và một Chén Sức mạnh và 10 vàng với tỷ lệ 12%
 • Xẻng Vàng / Vỏ: Một Vuốt Rồng, Giáp Gai và 10 vàng, 11%
 • Xẻng Vàng / Kiếm: Hai Găng Đạo Tặc và 10 vàng ở mức 11%
 • Xẻng Vàng / Lính: Hai Xúc xắc nạp và hai tướng bốn vàng ở mức 10 phần trăm
 • Sách / Sách: Một Sách Ấn ở mức 15%
 • Rương / Rương: Hai trang bị thành phần ở mức 11 phần trăm
 • Kraken / Kraken: Một trang bị hoàn chính và một Neeko Help ở mức 10 phần trăm
 • Xẻng Vàng / Xẻng Vàng: Một Vương Miện Chiến Thuật ở mức 10%

Chuỗi Thua 12

 • Xẻng Vàng / Vàng: 50 vàng ở một phần trăm
 • Xẻng Vàng / Sách: Một Cờ Zeke và một Chén Sức mạnh và 10 vàng với tỷ lệ 12%
 • Xẻng Vàng / Vỏ: Một Vuốt Rồng, Giáp Gai và 10 vàng, 11%
 • Xẻng Vàng / Kiếm: Hai Găng Đạo Tặc và 10 vàng ở mức 11%
 • Xẻng Vàng / Lính: Hai Xúc xắc nạp và hai tướng bốn vàng ở mức 10 phần trăm
 • Xẻng Vàng / Tàu: Hai tướng 5 vàng ở mức 10 phần trăm
 • Xẻng Vàng / Kraken: Một trang bị đầy đủ và hai Neeko Help ở mức 15%
 • Xẻng Vàng / Rương: Một trang bị đầy đủ và hai trang bị ngẫu nhiên ở mức 15 phần trăm
 • Xẻng Vàng / Xẻng Vàng: Một Vương Miện Chiến Thuật ở mức 15%

Các tướng Ngoại Binh

thần tài dtcl mùa 6

Tanker trong team sẽ là Illaoi và Tahm Kench DTCL, gây dame chính sẽ là Gangplank và đồ của hắn có thể chuyển cho các tướng 5 vàng cuối game như Jinx DTCL, KaiSa DTCL mùa 6, bongx9.vip cùng Miss Fortune sẽ hỗ trợ khống chế và gây hiệu ứng bất lợi cho team địch.

Ngoại Binh có thể kết hợp với rất nhiều tướng khác trong game tùy thuộc vào bạn cần gì. Đủ sát thương chọn Đấu Sĩ để tăng thủ hoặc ngược lại, chọn Xạ Thủ hoặc Liên Xạ để tăng damage.

Cách chơi đội hình Ngoại Binh mùa 6 DTCL

Đầu game

thần tài mùa 6 dtcl

Đầu game kết hợp đơn giản với những gì mà bạn có, cân bằng giữa tuyến trước và tuyến sau lúc này để giành chiến thắng.

Giữa game

thần tài mùa 6 dtcl

Tiếp tục thêm vào các Ngoại Binh khác để tăng thêm sát thương trong game. Tiếp tục cân bằng giữa thủ và công và bắt đầu gắn đồ cho các Ngoại Binh. Đồ tank cho Illaoi và đồ công cho Gangplank.

Tàn Cuộc

Việc chuyển đổi hình cuối game ra sao sẽ phụ thuộc vào việc bạn có tiết kiệm được nhiều tiền và chăm chút các tướng Ngoại Binh trước đó ra sao. Bạn vẫn có thể giữ 5 Ngoại Binh để kiếm thêm đồ và tiền. Nếu có Nâng Cấp 2 Ngoại Binh thì kích lên 7 Ngoại Binh để lấy tiền và tiếp tục lên cấp.

thần tài mùa 6 dtcl

Nếu Gangplank tiếp tục làm carry thì bạn phải lên 3 sao cho hắn, kèm theo đó hãy thêm vào một vài tướng gây sát thương có liên quan như Jhin DTCL để thêm sát thương và Orianna, Janna để tăng hồi phục và khống chế cho team. Orianna là một trong những tướng khống chế rất tốt trong mùa 6 này.

Hoặc bạn có thể bỏ bớt còn 3 Ngoại Binh chính và thêm vào các tướng 5 vàng nếu đã có nhiều tiền. Tăng chống chịu cho team bằng cách thêm các Đấu Sĩ, Jinx và Kai’Sa sẽ là chủ lực, Tahm Kench, Jayce và Mundo sẽ khuấy đảo hàng tank của địch.

thần tài mùa 6 dtcl

Có tiền là có tất cả, điều quan trọng nhất khi chơi ngoại binh là trong khoảng thời gian từ đầu đến lúc gặp được Tahm Kench, bạn phải có một chuỗi thắng và tiết kiệm được một số tiền lớn. Lên cấp và thu mua các tướng 5 vàng, giống như cách mà nhiều người đã làm trong Long Tộc mùa 5 DTCL.

Xem thêm:

 • Cách build đội hình Đế Chế DTCL mùa 6
 • Cách build đội hình Liên Xạ DTCL, Liên Xạ mùa 6
 • Đội hình Băng Đảng DTCL, cách chơi Băng Đảng mùa 6
 • Build Đấu Sĩ mùa 6, đội hình Đấu Sĩ DTCL
 • Cách chơi Đột Biến mùa 6, đội hình Đột Biến DTCL
 • Hướng dẫn đội hình Nhà Phát Minh DTCL mùa 6
 • Cách tải DTCL Trung Quốc, tải TFT Trung Quốc
 • Cách ghép đồ Đấu Trường Chân Lý mùa 6, ghép đồ DTCL mùa 6